Megtekintés
Felhasználási feltételek

    FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
 

A WWW.CITROEN.HU HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

 

A www.citroen.hu honlapot készítői az internetezők személyes érdeklődésének kielégítése céljából hozták létre és működtetik. A honlap elérésének és használatának feltételeit a jelen dokumentum (a továbbiakban : általános használati feltételek), továbbá a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
Azzal, hogy az internetező eléri és használja a www.citroen.hu honlapot, magára nézve kötelezőnek ismeri el az általános használati feltételeket.

Az általános használati feltételek az alábbi témakörökre vonatkoznak :

Szellemi tulajdon, szerzői jogok

Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

Hiperhivatkozások

Alkalmazandó jog és bírósági illetékesség

Jelszavak kezelése

Felelősség korlátozása

Frissítés

Finanszírozással kapcsolatos információk

 

A honlap felelős kiadója a C Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.) – a továbbiakban: a Citroën
Telefonszám : +36 1 348 4848
Fax : +36 1 3484896
E-mail cím : kapcsolat@c-automobil-import.hu

•Felelős kiadó : a C Automobil Import Kft. kommunikációs és marketing igazgatója
•Felelős szerkesztő : a C Automobil Import Kft. webmestere

•A honlapot kiszolgáló szerverek az alábbi címen találhatók :
PSA - Peugeot - Citroën
Rond Point Jenatzy
78300 Poissy
France

 

1. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

 

A Citroën felhívja az internetezők figyelmét arra, hogy a jelen honlap számos tartalmi és grafikai eleme
a) a szerzői jogok védelméről szóló jogszabályok hatálya alá esik : fénykép- és filmfelvételek, cikkek, rajzok, animációk stb.;
b) és/vagy védjegyoltalom alá esik ; ide tartozik pl. a Citroën márkanév, a Citroën márka hivatalos logójának számító kettős fogaskerék embléma, valamint a honlapon bemutatott gépjárműmodellek elnevezése.
Az ily módon oltalom alá eső elemek tulajdonosa az AUTOMOBILES Citroën, illetve azon külső partnerek, akiket a Citroën az említett elemek használatára feljogosított.

A fentiek miatt, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a honlap tartalmának – vagy a tartalom egy részének – a Citroën előzetes engedélye nélküli reprodukálása, nyilvános bemutatása, felhasználása, adaptálása, módosítása, beillesztése, fordítása, kereskedelmi célú felhasználása minden formában (írott, nyomtatott és elektronikus formában is, más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón) tilos.
A Citroën a www.citroen.hu honlapon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi a látogatók számára, azzal a feltétellel, hogy a látogatók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.
A www.citroen.hu honlapon megjelenő tartalmak bármely, engedély nélküli felhasználása polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

2. Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

 

A jelen honlapon található információk és illusztrációk alapjai azok a technikai paraméterek, amelyek az adott oldalak készítésének vagy frissítésének időpontjában rendelkezésre állnak.
A honlapon bemutatott gépjárműmodellek, ill. azok egyes felszerelései az országtól és az adott modelltől függően lehetnek széria- vagy opcióként rendelhető extra felszereltségek. Előfordulhat, hogy bizonyos modellek ill. felszerelések az adott országban, az adott modellnél és/vagy az adott felszereltségi szintnél nem elérhetőek.
A Citroën arra törekszik, hogy termékei minőségét folyamatosan javítsa. Ennek szellemében a márka és a honlap szerkesztői bármikor módosíthatják a honlapon közzétett műszaki adatokat, felszereltségeket, kiviteli szinteket és karosszériaszíneket. Kiemeljük, hogy a mai átlagos technikai feltételek nem teszik lehetővé a színek pontos reprodukálását a képernyőn.

Általában véve érvényes az az elv, hogy a honlapon közzétett információk tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak. Az árlistában szereplő árak a C Automobil Import Kft. által ajánlott legmagasabb árak, attól a márkakereskedők bizonyos mértékben eltérhetnek.

Új gépkocsi foglalása, megvásárlása kizárólag személyesen aláírt és a hivatalos márkakereskedésben befogadott megrendelőlapon történhet.

Szolgáltatások
A jelen honlapon azon szolgáltatásokat mutatjuk be, amelyeket a Citroën hivatalos márkakereskedői- és márkaszerviz hálózatának tagjai kínálhatnak ügyfeleiknek. Az alkatrészek és tartozékok feltüntetett árai tájékoztató jellegűek és általában nem tartalmazzák a beszerelés költségeit – kivételek ez alól az átalánydíjas szolgáltatások, amelyeknek árai viszont egy meghatározott időszakra érvényesek.
A Citroën hivatalos márkakereskedői- és márkaszerviz hálózatának tagjai készséggel tájékoztatják a honlapon bemutatott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekről.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Citroën hivatalos márkakereskedői- és márkaszerviz hálózatának tagjai független vállalkozások, amelyek saját áraikat szabadon határozzák meg, szintén szabadon döntenek afelől, hogy részt vesznek-e a Citroën által meghirdetett kereskedelmi akciókban (ideértve az átalánydíjas szolgáltatásokat is), továbbá az általuk közzétett információkért egyedül ők felelnek.

 

A www.citroen.hu honlap anélkül is használható, hogy a látogató bármilyen módon felfedné kilétét vagy bármilyen személyes adatát meg kellene adnia.  Adatkezelési tájékoztatónkat itt  találja.

3. Hivatkozások

 

A www.citroen.hu honlapról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a látogató kényelmét szolgálja. A C Automobil Import Kft. felhívja a látogató figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a C Automobil Import Kft. által üzemeltetett weboldalakat elhagyja. A Citroën weboldalakat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjukban, azokat ellenőrizni nem tudják, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a Citroën weboldalakat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak felelősséget, az ilyen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés a látogató kizárólagos felelősségére történik.
A Citroën nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért sem (beleértve az azokon kínált termékeket és szolgáltatásokat is), amelyeken a www.citroen.hu honlapra mutató linket, hivatkozást helyeztek el.

 

4. Alkalmazandó jogszabályok

 

A www.citroen.hu honlapra és a jelen felhasználási feltételekre egyaránt a magyar jogszabályok vonatkoznak. A honlap használatából vagy a jelen felhasználási feltételekből adódó jogvita esetén – ellenkező rendelkezés hiányában – a magyar bíróságok az illetékesek.

 

5. Jelszavak kezelése

 

A Citroën a jelen honlapon különleges szolgáltatásokat is kínál (pl. MyCitroën). Az ilyen felületekhez, szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez a látogatónak meg kell adnia nevét és e-mail címét, és választania kell egy jelszót. A jelszó szigorúan személyre szabott, bizalmas; erre ügyelni minden esetben a látogató/felhasználó feladata. Következésképpen a jelszó használatáért egyedül a felhasználó felelős; a Citroën semmilyen esetben sem vállal felelősséget a jelszó elfelejtéséből ill. a jelszóval használható felületek és szolgáltatások
Kérjük, az ilyen felületeken tett látogatásai végeztével minden esetben lépjen ki az alkalmazásból. Kérjük azt is, hogy minden esetben értesítse a Citroënt, ha arra gyanakszik, hogy titkos jelszavával valaki visszaél.

 

6. A felelősség korlátozása

 

A Citroën honlapjait minden felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Citroën honlapjait működtető cégek és a honlapokon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a Citroen honlapok, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat is.

 

7. A honlap tartalmának módosítása

 

A Citroën fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapjain található tartalmi elemeket (termékeket, szolgáltatásokat), továbbá a jelen felhasználási feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
Az így elvégzett módosítások azonnal hatályba lépnek, minden felhasználóra nézve. Ezért javasoljuk, hogy minden egyes látogatás előtt olvassa el a jelen használati feltételeket.

 

8. Finanszírozással kapcsolatos információk

 

A gépjármű-finanszírozással kapcsolatos információk szigorúan tájékoztató jellegűek. Az ajánlatok, az azokban foglalt feltételek, futamidők, törlesztőrészletek stb. jóváhagyása, a hitelkérelmek elbírálása kizárólag a Merkantil Bank Zrt. jogköre.
A hitelkérelmek elbírálása kizárólag akkor történhet meg, ha a kérelmező a Citroën valamelyik hivatalos magyarországi márkakereskedésében jóváhagyólag aláírta a finanszírozási ajánlatot, és ha a kérelmező személyazonosságát és vagyoni helyzetét igazoló dokumentumokat megfelelően benyújtotta.

 

 

A MYCITROËN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 

A MYCITROËN weboldal használatára alapvetően a www.citroen.hu felhasználási feltételei vonatkoznak, kiegészítve a jelen feltételekkel. A MYCITROËN-be történő regisztrálással a látogató e feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1. Regisztráció

 

A MYCITROËN-re történő regisztrációhoz először a www.citroen.hu oldalt kell felkeresni.
A regisztráció során a látogatónak ki kell töltenie legalább a kötelező mezőket, és el kell olvasnia és a megfelelő mező bejelölésével el kell fogadnia a honlap és a MYCITROËN használatának feltételeit.
Ezek után a látogató automatikus e-mailt kap a Citroëntől, amelyben arra kérjük, hogy az e-mailben küldött linkre kattintva aktiválja fiókját. Az aktiválásra 20 nap áll rendelkezésre; e határidő eltelte után a rendszer automatikusan törli adatait. Az aktiválás során a látogatónak a felkínált felületen meg kell adnia a regisztráció során rögzített jelszavát.
Regisztrálni lehet a Citroën-márkakereskedésekben is, oly módon, hogy a látogató megadja e-mail címét (és esetleg egyéb adatait) a márkakereskedés munkatársának, így az ügyféladatbázisba bekerülve kapja meg az aktiválásra hívó e-mailt. Az e-mailben küldött linkre kattintva a látogató regisztrációs űrlapra kerül, ahol módosíthatja vagy kiegészítheti adatait, illetve el kell fogadnia a felhasználási feltételeket. Fiókját ezután aktiválhatja. Az aktiválásra 20 nap áll rendelkezésre; e határidő eltelte után a rendszer automatikusan törli adatait.
A felhasználók bármikor szabadon módosíthatják adataikat. Ha a felhasználó regisztrált e-mail címét szeretné módosítani, megadja új címét, amelyre egy érvényesítő e-mailt küld a rendszer. Az új címet csak akkor menti el a rendszer, ha a felhasználó az új címre küldött automatikus e-mail linkjére kattintva aktiválja azt.
A felhasználók fiókjuk törlését is bármikor szabadon kérhetik. Törléskor a felhasználó valamennyi adatát automatikusan törli a rendszer.

 

2. Tartalmak

 

A MYCITROËN felhasználó különböző tartalmakhoz kap hozzáférést: információkhoz a Citroën termékeiről és szolgáltatásairól, ajánlatokról stb. E tartalmak közül néhány személyre szabott, azaz azt igényli, hogy a felhasználó rögzítse a rendszerben autója/autói adatait. Ez esetben a tartalmak a felhasználó által rögzített adatokhoz kötődnek, azoktól függenek. A személyre szabott tartalmakkal kapcsolatban az Automobiles Citroën e-mailben üzeneteket küldhet a felhasználónak.
A felhasználó által megadott adatoktól és kedvencektől függően az Automobiles Citroën, annak leányvállalatai és márkakereskedői személyre szabott üzeneteket és ajánlatokat küldhetnek a felhasználó saját fiókjába. Ha ezt a személyre szabott üzenetet a Citroën valamelyik márkakereskedője küldi, az üzenet tartalmáért egyedül ez a kereskedő a felelős. Az Automobiles Citroën és leányvállalatainak felelőssége minden ilyen esetben kizárt.
A MYCITROËN alkalmazásban lehetőség van online jelentkezésre márkaszervizbe vagy tesztvezetésre. Elmenthetők benne az online konfigurátorban vagy a márkakereskedésekben elhelyezett konfigurátor terminálon konfigurált modellek – feltéve, hogy a felhasználó a MYCITROËN-ben regisztrált e-mail címét adja meg mentéskor.
A MYCITROËN-ben nincs lehetőség gépkocsi, egyéb termék vagy szolgáltatás online foglalására vagy rendelésére.

 

3. Különleges figyelmeztetés a gépkocsik „naplójával” kapcsolatosan

 

A naplóban jelzett határidők és esedékességek minden esetben kizárólag személygépkocsik magánhasználatára vonatkoznak; egyéb gépkocsikra és egyéb használati módokra nem. A megjelenített esedékességeket a felhasználó által megadott adatok (használati körülmények, kilométeróra-állás, átlagos futásteljesítmény stb.) alapján számolja a rendszer. Ha a felhasználó nem adja meg ezeket az adatokat, akkor a rendszer a legutóbb megadott adatokból számítja ki az esedékességeket. A felhasználó feladata, hogy a megadott futásteljesítmény-adatokat frissítse – ellenkező esetben az értesítések, figyelmeztető üzenetek téves időpontban érkeznek majd.
Ha egy előjegyzett karbantartási műveletre késéssel kerül sor, akkor a következő hasonló művelet időpontját átszámítja a rendszer, de ez nem mentesíti a felhasználót a késedelemmel kapcsolatos esetleges felelősség alól.
A műszaki vizsgák esedékességét az alábbiak szerint számítja a rendszer: első vizsga 4 évvel az első forgalomba helyezés után, majd ezt követően kétévente.
Ha a felhasználó nem rögzíti az elvégzett beavatkozások időpontját, a rendszer úgy számol, hogy azokat a konstruktőr és a törvények előírásai alapján rendben elvégezték. A figyelmeztetés ugyanakkor mindaddig benne marad a rendszerben, amíg a felhasználó nem rögzíti az időpontot. Az elvégzett beavatkozások naplózását mindig a felhasználó által rögzített adatok alapján végzi a rendszer.
Mindig csak a soron következő szervizre és műszaki vizsgára figyelmeztet a rendszer, a későbbiekre nem. A rendszerben küldött információk tájékoztató jellegűek, és nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy mindig gondos figyelemmel kövesse a konstruktőr karbantartási előírásait és a műszaki vizsgával kapcsolatos jogszabályokat.