A rendkívüli korlátozások feloldásával márkakereskedéseink és –szervizeink újra a megszokott nyitva tartással dolgoznak.

További információ:

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:hu] [cle1: SECONDES Lang:hu]

Citroen Casco +

Citroën Casco+ magánügyfeleknek*

MIRE TERJED KI A CITROËN CASCO+?

  • töréskárra (rongálásra, részleges töréskárra, törési totálkárra, üvegtörésre),
  • lopáskárra (teljes és részleges lopáskárra, lopáskísérletből eredő rongálásra, egyes lopáskár-megelőzési költségekre és rabláskárra)
  • elemi károkra (pl. jégverés, viharkárok).

 

MILYEN EXTRÁKAT KÍNÁL A CITROËN CASCO+?

• Tudjuk, hogy a mobilitás fontos az Ön számára; ezért Casco kár esetén csereautót biztosítunk a javítás idejére, legfeljebb 4 napos időtartamra (maximum bruttó 9 000 Ft/nap értékben), hogy Ön kényelmesen folytatni tudja megszokott napi életvitelét. A részleteket keresse a feltételekben.

• Citroën Casco+ csomagunk segítségével akár 50% kedvezményt adunk személygépjárművének töréskára esetén a forintos alap-önrészből, ha a forintos önrész kerülne levonásra.

Ha szélvédőjét cserélni szükséges biztosítási eseményből eredően, akkor gyári üveg esetén nem alkalmazunk önrészesedést az első évben.

Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha autójával vétlenül szenved balesetet, akkor az Allianz felméri a kárt, és a GFB feltételei szerint – így önrész levonása nélkül – javíttatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától.

• Ha a forgalomba helyezéstől számított 1 éven belül ellopnák autóját, vagy egy töréskár miatt a javítás már nem lenne lehetséges (totálkár), akkor – személygépjárművek esetén a szolgáltatás alapja – az első 6 hónapban a jármű káridőponti új értékének 100%-a, a második 6 hónapban pedig a 90%-a.

Akár 6 év avulásmentességet biztosítunk gépjárműve számára a Casco kárban először sérült karosszéria elemek cseréjének esetén (a kivételeket és egyéb feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben találja).

• Nem hagyjuk veszni autóját! Megemeltük a javíthatóság határát, így akár az autó kárkori értékének 100%-áig javítható marad az autó.

• A Citroën Casco+ akár 300 000 Ft összeghatárig téríti az indokolt gépjárműmentési és-szállítási költségeket, valamint a lopáskár-megelőzési célú tárolási költséget is.

• A Citroën Casco Call Center minden, a biztosítással kapcsolatban felmerülő kérdésére választ ad.

• Vállaljuk, hogy a megkötött Casco biztosításának díja és a szerződésben foglalt szolgáltatások köre 5 évig nem változik, ha szerződéskor meghatározott – a biztosítás díját befolyásoló – adatokban nem történik változás.

 

Kösse meg még ma Citroën Casco + szerződését a Citroën márkakereskedésekben!

 

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 2372 332
Fax: +36 88 620 314
Központi ügyfélszolgálat: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
E-mail: citroencasco@allianz.hu

 

SZÁMOLJA KI BIZTOSÍTÁSÁT!

Cit_2020_Casco_webkepek_750x564_

*A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételeket az Általános Szerződési Feltételeket, az Általános Szerződési Feltételek kiegészítése, valamint a Különleges Feltételek tartalmazzák. További információért, illetve szerződéskötéssel kapcsolatban kérjük keresse fel márkakereskedőinket vagy érdeklődjön a Citroën Casco + telefonos ügyfélszolgálatánál vagy az alábbi elérhetőségeken:

A Citroën Taxi Casco+ partnere az Allianz Hungária Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 2 372 312
Fax: 06 88 620 314
Központi ügyfélszolgálat:1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
E-mail: peugeotcascoplusz@allianz.hu


Az ajánlat 2019. január 2-től visszavonásig érvényes.

<p>*Az Allianz Casco biztosítás általános szerződési feltételeitől eltérően, ha a biztosított személygépkocsi a káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását biztosított személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott minimális önrészesedés 50%-át átvállalja.</p> <p>**Az Allianz Casco töréskár-biztosítási különös feltételek 3. b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosító a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított egy évig önrészesedés levonása nélkül téríti meg a gépkocsi ablaküvegeiben keletkezett károkat. A biztosító a töréskár-biztosítási feltételek 3. d) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az utángyártott szélvédővel való helyreállítás költségét minden esetben önrészesedés levonásával téríti meg.</p> <p>***A biztosító Allianz Casco biztosítás esetén az általános szerződési feltételek 13.1. pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a szolgáltatás alapja a gépjármű első forgalomba helyezésétől (Magyarországon, 0 kilométeresként vásárolt) számított 180 napon belül a vásárlási számlán feltüntetett új ár, a 180-365. napban a vásárlási számlán feltüntetett új ár 90%-a. ****Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha Ön Allianz GFB szerződéssel is rendelkezik és az autójával vétlenül szenved balesetet, tisztázott a jogalap és nem volt személyi sérülés, akkor az Allianz felméri a kárt és a casco feltételei szerint – de önrész levonása nélkül – javíttatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától.</p> <p>****AKTÍV kárrendezési szolgáltatás (AKTÍV kár): Másik  - Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató  - biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által személygépjárműben okozott kár megtérítése, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult az Allianz Biztosítónál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és Allianz Biztosítóval megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére.</p> <p>******A CitroenCasco alább részletezett feltételei az Allianz Casco ÁSZF-vel együtt értelmezendő. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító az Allianz Casco szerződésen alapuló szolgáltatását a kockázatviselés kezdetétől számított 5 évig változatlan díjért nyújtja. A szerződő a casco szerződés kockázatviselésének megkezdésétől számított 5 évig a Magyarország területén, biztosítási évenként 1 alkalommal, a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára, de legfeljebb 4 napra, bruttó 9.000 Ft/nap összeghatárig kölcsöngépjármű szolgáltatásra is jogosult feltéve, hogy a kölcsöngépjármű igénybe vétele az Allianz Casco szerződés feltételeinek megfelelő biztosítási esemény bekövetkezéséhez kapcsolódik. A szolgáltatás nem terjed ki a bérbeadással (12 hónapnál rövidebb bérleti szerződéssel) hasznosított gépjárművekre. A szolgáltatás taxiként vagy személyszállítás céljára üzemeltetett gépjárművekre kizárólag akkor terjed ki, amennyiben a taxi használati módot a biztosítási ajánlaton feltüntették.</p> <p> </p> <p> Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, a tartalmazott információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljeskörű, a biztosításra vonatkozó részletes információkat a szerződési feltételek tartalmazzák, további részletekért kérjük, keresse fel márkakereskedéseink egyikét vagy érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken keresztül.</p> <p> </p> <p>Az ajánlat 2015. június 11-től visszavonásig érvényes.</p>

Top