[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:HU] [cle1: SECONDES Lang:HU]

ÚJ GÉPJÁRMŰHOMOLOGIZÁCIÓ

C3 AirCross

Változik a szabályozás. Az új, egységes nemzetközi homologizációs eljárás (WLTP), segítségével az üzemanyagfogyasztási és károsanyagkibocsátási adatok sokkal közelebb kerülnek a valós autóhasználathoz. A WLTP folyamatosan váltja fel a korábbi (NEDC) eljárást. 

Az alkalmazott technológiai változások és az új szabályozásra idő előtt megtörtént felkészülés miatt a Citroën már most készen áll az új homologizációs eljárás alkalmazására, amely 2018. szeptembertől lesz kötelező az összes személygépkocsira vonatkozóan.

AZ ÚJ WLTP SZABVÁNY

A WLTP (a személyautókra és könnyű haszonjárművekre vonatkozó, világszinten összehangolt és egységes vizsgálati eljárás) az Európai Unió típusjóváhagyási rendszere szerinti járművek homologizálására szolgál. Új vizsgálati ciklust és eljárást határoz meg a könnyű járművek* üzemanyag-fogyasztásának, valamint CO2- és károsanyag-kibocsátásának mérésére standardizált (laboratóriumi) körülmények között.

2018. szeptember 1-től pedig valamennyi eladott új személygépjárműnek WLTP-hitelesítettnek kell lennie, és egy évvel később pedig az összes kishaszongépjárműnek is.

* Személyautók és 3,5 tonna össztömegnél kisebb kishaszonjárművek
Essais PEMS 3
Banc Moteur

A NEDC-TŐL A WLTP-IG

A WLTP egyik célja, hogy a homologizációs eljárás során reálisabban tükrözze a járművek valós felhasználási körülményeit és aktuális műszaki tartalmát.

Szigorúbb vizsgálati feltételeket és dinamikusabb vezetési profilt határoz meg, mint a 90-es években kialakított NEDC szabvány. A WLTP a tényleges, aktuális menetadatokat veszi figyelembe, míg a NEDC (új európai vezetési ciklus) elméleti vezetési jellemzőkön alapult.
A WLTP pontosabb értékeket is produkál, mivel figyelembe veszi az egyes autók műszaki adatait, beleértve az összes opcionális felszerelést is, ami jelentősen befolyásolhatja az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást

A WLTP JELLEMZŐI

Berlingo Combine

A WLTP tesztek magasabb sebesség mellett történnek: 46,5 km/h átlagosan, szemben a NEDC ciklus 34 km/h átlagával.

Route

A WLTP teszt hossza 23 km, szemben a NEDC ciklus 11 km-ével.

Montre

A WLTP tesztek időtartama is hosszabb lett: 20 perc helyett 30 percig tartanak.

Racing

A WLTP ciklus dinamikusabb. A vezetési stílus dinamikusabb és közelebb áll a valósághoz.

C4 Cactus

A kibocsátások mérése a személygépkocsikra vonatkozó kiigazítások tervezése céljából történik (pl. a felszereltségi elemek tömege).

A CITROËN és a WLTP

A Citroën már a rendeletet megelőzően bevezette azokat a műszaki megoldásokat (SCR katalizátor a dízelmotorok és részecskeszűrő (FAP) a benzinmotorok esetén), amelyeknek köszönhetően a márka járművei már most WLTP szerint homologizáltak. Ez a vizsgálat reálisabban tükrözi azokat a kibocsátásokat, melyeket az ügyfelek valós vezetési feltételek mellett tapasztalnak.

Ezen kívül a Citroën ügyfelei tájékoztatásának folyamatos javítása érdekében és az átláthatóság melletti elköteleződés jegyében közzétette a valós felhasználási körülmények között mért fogyasztási adatait 2016-tól kezdve, valamint a nitrogén-oxid-kibocsátási értékeket 2018. márciustól. Ezeket a számadatokat egy olyan, nem kormányzati szervezetekkel (T&E - Transport & Environment és FNE - France Nature Environment) kialakított szabvány szerint mérték, melyet független harmadik fél (Bureau Veritas) hitelesített.
Az ügyfelek a márka franciaországi honlapján, autóhasználati szokásaik megadásával előre ellenőrizhetik az általuk konfigurált gépkocsi fogyasztását.
Extérieur

VALÓS HASZNÁLATI KÖRÜLMÉNYEKEN ALAPULÓ MÉRÉS

Berlingo VU

2018 szeptemberétől a WLTP vizsgálati eljáráson kívül minden gyártónak meg kell mérnie modelljei kibocsátását valós vezetési körülmények között (RDE). Ez vonatkozik az EU-ban, Svájcban, Törökországban, Norvégiában, Liechtensteinben, Izraelben és Írországban értékesített összes járműre. A közúton végzett RDE vizsgálatok során a szennyező anyagok, többek között a nitrogén-oxidok és a finom részecskék kibocsátási szintjét mérik. Ennek köszönhetően még reálisabb képet kapunk a járművek mindennapos használata során tapasztalható kibocsátásokról.

Nevéhez híven az RDE vizsgálatot nem laboratóriumban, hanem közúton, valós vezetési helyzetben hajtják végre. A méréseket a teszt során a jármű hátuljára rögzített PEMS (Portable Emissions Measurement System - hordozható kibocsátásmérési rendszer) nevű okoseszközzel végzik.

RDE TESZT

Az RDE teszt során a PEMS eszközzel felszerelt gépkocsit közúton tesztelik. A rendszer valós időben képes mérni a gépkocsi által kibocsátott fő szennyezőanyagok (nitrogén-oxidok és finomrészecskék) szintjét.
Az összegyűjtött adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a vezetési feltételek megfelelnek-e az RDE kritériumoknak, illetve az, hogy a károsanyag-kibocsátás szintje a határértékeken belül marad-e.
Essais PEMS 2
  • Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial dans l'évaluation de la conformité et la certification. 
Le Groupe PSA a engagé une démarche unique, en collaboration avec deux ONG de premier plan engagées pour l’environnement et la mobilité durable et un organisme de certification. Les mesures ont été réalisées dans le cadre d’un protocole, robuste et reproductible, validé par les ONG T&E et FNE. L’organisme Bureau Veritas a contrôlé et a certifié leur conformité. Une démarche scientifique pour garantir une information fiable.

  • Euro 6

Les normes européennes d'émission, dites normes Euro sont des règlements de l'Union européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Il s'agit d'un ensemble de normes de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs.
Euro 6 est la norme actuellement en vigueur. A finom részecskék és a nitrogén-oxidok maximum szintjét a korábban hatályos Euro 5 szabvány értékeinél alacsonyabban határozza meg.
2018. szeptembertől* lép hatályba az Euro 6 második változata, az Euro 6.2 (vagy Euro6.d-TEMP), amely még alacsonyabb határértékeket határoz meg a benzinmotorral felszerelt járművek részecske-kibocsátására vonatkozóan.

  • FAP : Filtre A Particules (részecskeszűrő)

Le Filtre à Particule, associé aux motorisations HDi, permet de diminuer davantage les particules polluantes présentes dans les gaz d'échappement pour arriver à un niveau d'émission proche de zéro.
Le principe du FAP consiste, grâce à des éléments poreux en carbure de silicium, à piéger les particules polluantes au passage des gaz d'échappement puis, périodiquement, à les brûler et à les éliminer. Le système de régénération du filtre est piloté par un calculateur qui assure l'autodiagnostic du système.

  • FNE : France Nature Environnement
Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement présentes sur le territoire national. Près de 3000 associations font partie de FNE.

  • NEDC : New European Driving Cycle (Nouveau cycle européen de conduite)
En vigueur depuis près de 20 ans et principalement utilisé pour la mesure de la consommation et des émissions polluantes des véhicules, ce cycle de conduite a été conçu pour imiter de façon reproductible les conditions rencontrées sur les routes européennes. 
N'étant plus représentatif de l'usage actuel des véhicules, il est progressivement remplacé par le WLTP à compter de septembre 2018.

  • PEMS : Portable emissions measurement system (Système de mesure des émissions portable)

Embarqué sur le véhicule, ce système de mesure des émissions analyse tout le flux des gaz d’échappement.

  • RDE : Real Driving Emissions (Emissions en situation de conduite réelle)

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permet de mesurer les émissions de polluants telles que les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines. Comme le suggère leur nom, les RDE sont mesurées sur route ouverte  en condition de conduite réelle, et non en laboratoire. Ces mesures sont obtenues grâce à un appareil intelligent appelé PEMS (Portable Emissions Measurement System - système de mesure des émissions embarqué) fixé à l'arrière du véhicule lors de l'essai.

  • SCR : Selective Catalytic Reduction (Réduction catalytique sélective)

Afin de réduire plus encore les valeurs d’émissions polluantes d’un véhicule, de l’ammoniac liquide, appelé AdBlue®, est ajouté aux systèmes d’échappement des véhicules diesel. La Réduction catalytique sélective avec AdBlue® permet de réduire jusqu’à 90 % les oxydes d’azote. Il reste alors principalement de la vapeur d’eau, de l’azote et du CO2. 

  • T&E : Transport & Environment

T&E est une association environnementale européenne spécialisée dans la mise en place d'une politique de transport durable.

  • WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (világszinten összehangolt vizsgálati eljárás a személyautókra és a kishaszonjárművekre vonatkozóan)

Az új vizsgálati eljárásnak köszönhetően olyan üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokat kapnak az ügyfelek, amelyek sokkal közelebb állnak a jármű felhasználása során tapasztalt értékekhez. 2018 szeptemberétől az első alkalommal regisztrált összes járműnek rendelkeznie kell WLTP-tanúsítvánnyal.
L’entrée en vigueur du protocole WLTP signifie que la consommation de carburant et les émissions de CO2 indiquées dans le descriptif d’un véhicule reflètent de manière plus précise les valeurs émises en situation de conduite réelle.
Prenant en compte les options individuelles, la procèdure WLTP permet d’obtenir des valeurs plus réalistes basées sur la configuration exacte du véhicule.

gyakori kérdések

Top