[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:hu] [cle1: SECONDES Lang:hu]

Tisztelettel tájékoztatjuk minden kedves ügyfelünket és üzleti partnereinket, hogy Társaságunk, a Citroën Hungária Kft. (székhelye: 1194 Budapest, André Citroën utca 1.; Cg.01-09-269898; adószáma: 10908181-2-44) cégneve 2016. március 1. napjától kezdődő hatállyal a következőképpen módosul:

A Társaság cégneve: C Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: C Automobil Import Kft.

 

Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmüket, hogy Társaságunk egyéb adatai (székhely, cégjegyzékszám, adószám) nem változnak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a cégnévváltozás a Társaságnál bekövetkezett tulajdonosváltáshoz kötődik, amelynek révén Társaságunk az Emil Frey csoporthoz tartozik 2016. február 1-je óta.

A cégnévváltozás a Citroën Hungária Kft-vel megkötött szerződéses jogviszonyok feltételeit és a szerződéses kötelezettségvállalásokat nem érinti.

Társaságunk 2016. március 1. napját követően változatlan módon, korábbi üzleti gyakorlatának megfelelően, de az új cégnéven, mint C Automobil Import Kft. áll, kedves ügyfelei és üzleti partnerei szíves rendelkezésére.

Tájékoztatjuk továbbá üzleti partnereinket, hogy Társaságunknak 2016. március 1. napját követően nem áll módjában befogadni olyan számlát, elfogadni olyan teljesítést, amelyen nem az új cégneve szerepel, ezért amennyiben Ön érintett e kérdésekben kérjük, hogy a számla kiállításakor vagy Társaságunk által az Ön részére kibocsátott számla kiegyenlítésekor legyen tekintettel a cégnévváltozásra és a kapcsolódó dokumentumokon szíveskedjen a C Automobil Import Kft. cégnevet feltüntetni.

Tisztelettel:

Balkányi György

ügyvezető

C Automobil Import Kft.

 

Top