A rendkívüli korlátozások feloldásával márkakereskedéseink és –szervizeink újra a megszokott nyitva tartással dolgoznak.

További információ:

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:hu] [cle1: SECONDES Lang:hu]

Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztatót, valamint az adatvédelmi szabályzatot elolvastam, az azokban foglalt tájékoztatást megértettem, elfogadom és hozzájárulok, hogy a C Automobil Import Kft. és a regisztráció során megadott irányítószám alapján a hozzám legközelebb eső CITROËN márkakereskedés az általam a regisztráció során megadott adataimat tesztvezetés lebonyolítása céljából kezelje.

 

A felhasználó a jelen űrlap kitöltésével és elküldésével feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az általa megadott személyes adatai (név, e-mail, irányítószám, telefonszám) a C Automobil Import Kft. és a regisztráció során megadott irányítószám alapján a hozzá legközelebb eső CITROËN márkakereskedés adatbázisába bekerüljenek és azokat a C Automobil Import Kft. és az érintett márkakereskedés – a felhasználó esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül – a regisztráció céljával összhangban, a felhasználó nyilatkozatában meghatározott tesztvezetés lebonyolítása célból – az említett célok megvalósításához szükséges ideig – adatkezelőként kezeljék és a jövőben felhasználhassák. A regisztráció feltétele a 18. életév betöltése, az adatkezelők e feltétel felhasználó általi megsértéséből eredő következmények teljessége vonatkozásában kizárják felelősségüket. Az adatkezelés önkéntes, az érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá adataik törlését, helyesbítését, módosítását vagy zárolását bármikor, ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül kérhetik valamennyi adatkezelő vonatkozásában a C Automobil Import Kft., Budapest 1194. André CITROËN u. 1. postacímen vagy elektronikus levélben a leiratkozas@c-automobil-import.hu e-mail címen, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 21. §-a szerint - az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén - tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. Továbbá az érintett az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárást kezdeményezhet, illetve bírósághoz fordulhat. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. Az adatkezelés nyilvántartásba történő bejelentésére sor került, az adatkezelési azonosító kiadása még folyamatban van.

Top