A honlapon történő böngészés során cookie-kat ("sütiket") használunk. A sütik olyan apró szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól. Lehetővé teszik a látogatók számának, a honlap használati módjának, esetleges hibáinak nyomon követését, de semmilyen olyan adat vagy információ tárolására nem alkalmasak, amely a látogató személyének azonosítását lehetővé tenné. Ha hozzájárul a sütik használatához, nekünk segít abban, hogy honlapunkat egyre tartalmasabbá és könnyebben kezelhetővé tegyük.

További információ a sütikről

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:HU] [cle1: SECONDES Lang:HU]
Bezár
Bezár
Bezár

A „Citroën Joy-napok” promóciós nyereményjáték

részvételi-, játék-, és adatvédelmi szabályzata

 


1. A promóciós nyereményjáték elnevezése: „Citroën Joy-napok” nyereményjáték,
 a továbbiakban: Játék


2. A promóciós nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

2.1. A promóciós nyereményjáték szervezője a C Automobil Import Kft. (székhely: 1194 Budapest,
 André Citroën u. 1.), továbbiakban: Szervező.

2.2. A Szervező a játék lebonyolítója a Zofi Rendezvényszervező Kft. (2890 Tata, Szegfű u. 23.), továbbiakban: Lebonyolító.

 

3. A promóciós nyereményjátékban résztvevők körének meghatározása

3.1.  A Citroën Joy-napok promóciós nyereményjáték esetében Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, továbbiakban: Játékos.

3.3. A játék esetében a Játék 5. pontban meghatározott időtartama alatt a 4. pontban meghatározott módon regisztrálnak a C Automobil Import Kft. standján a 2017. május 12-14 között megrendezett Joy-napok rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény), mely Budapesten a Westend City Centerben, Szegeden, Győrben és Pécsen pedig az Árkád Bevásárlóközpontban kerül megrendezésre.

 

4. A promóciós nyereményjátékban való részvétel

4.1. A Játékban kizárólag azon Játékosok vehetnek részt, akik játszanak a C Automobil Import Kft. standján található aktivitásokkal és regisztrálják adataikat a standon található személyzetnél. A játék alapvetően két tevékenységből áll, a Westend helyszínén egy fénykép készítése a kiállított modell fedélzeti kamerájával és/vagy modellkonfigurálás tableten keresztül, míg a vidéki helyszíneken a modellkonfigurálás tableten keresztül, miután a Játékos regisztrálta adatait (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím) a stand személyzeténél a megadott űrlapon. Minden elvégzett aktivitás, melyet megelőzött egy papíralapú regisztráció, érvényes játéknak számít. A készült fényképet a stand személyzete elküldi a megadott Játékos e-mail címére, mely fénykép felhasználása a Játékos felelőssége.

A játékban nem vehet részt az a Játékos, aki a regisztrációt, a fénykép készítését vagy a konfigurálást nem végezte el a standon.

4.2. Egy játékos tetszőleges alkalommal vehet részt az aktivitásokon (készíthet képet és konfigurálhat) a standon, de e-mail címe csupán egyszer kerül be az adatbázisba, így nyerési esélyei nem nőnek.

4.3. A promóciós nyereményjáték menete

4.3.1. Regisztráció. A játékos kizárólag a Rendezvényen regisztrálhat a Szervező standjánál a bevásárlóközpontok nyitva tartása, illetve a Joy Napok vidéki turné állomásainak nyitva tartása alatt.

A regisztrációt a Lebonyolító személyzete végzi nyomtatott regisztrációs lapokon, melyre a következőket kell a Játékosnak megadnia:

vezetéknév (kötelező): a Játékos személyi igazolványba jegyzett vezetékneve
utónév (kötelező): a Játékos személyi igazolványba jegyzett utóneve
e-mail cím (kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím
telefonszám (nem kötelező): a Játékos által megadott, létező telefonszám
postacím (nem kötelező): a Játékos által megadott, létező postacím

A fenti adatok megadását követően a Játékosnak lehetősége van, megismerni az adatkezelési szabályzatot valamint aláírással kell bizonyítania regisztrációját.

4.3.1.1. A Játékban kizárólag valós adatokkal lehet részt venni.

4.3.1.2. A Szervező és Lebonyolító felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban részt vevő, általuk regisztrált név és e-mail cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező és a Lebonyolító kizárja. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

4.3.1.3. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli. 

4.3.1.4.  A Játékos a 4. pont szerinti regisztráció megtételével, fénykép elkészítésével és a konfigurálással kifejezetten és egyértelműen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatot.

4.4. A nyeremények átadásának feltételei

4.4.1 A Játéknak egy nyertese van (továbbiakban: Nyertes)

4.4.2. A nyertes a nyereményről e-mailben értesítést kap.

4.4.3. A nyeremény átadásának feltétele, hogy a Nyertes a regisztrációkor megadott adatain keresztül a C Automobil Import Kft. munkatársa elérje a sorsolás után és a három felajánlott időpont közül egy tetszőlegesen megfeleljen a Nyertesnek.
 A regisztráció kitöltésének jól olvashatónak kell lennie.

 

5. A promóciós nyereményjáték időtartama

A Játék 2017. május 12. napjának 10:00:01 órájától 2017. május 14. napjának 17:59:59 órájáig tart.

 

6. A nyertes időpontok sorsolása, a nyeremény és annak átvétele

6.1. A Játéknak egy Nyertese van, melyet a Játék időtartama utáni 5 munkanapon belül sorsolnak ki véletlenszerűen a Szervező telephelyén. Sorsolás időpontja: 2017. május 19. 10:00.
 6.2. A Szervező a játék nyertesével e-mailben veszi fel a kapcsolatot a sorsolást követő 3 munkanapon belül.
6.3. A nyeremény nem átruházható, arra kizárólag a Nyertes jogosult. Amennyiben Nyertes nem kívánja igénybe venni/átvenni a Nyereményét, úgy az értesítéstől számított 72 órán belül a Szervező részére e-mailben megküldött lemondó nyilatkozata alapján Szervező a következő véletlenszerű sorsolás során kisorsolt Pótnyertest értesíti. Szervező a regisztrált e-mail címről érkezett, kifejezett lemondó nyilatkozatot tartalmazó üzenetet tekinti lemondásnak.
6.4. A nyeremény egy új C3 modellel történő teszthétvége, mely igénybevételének feltételei:
 6.4.1. A teszthétvégéhez az autót a nyertes a Szervező székhelyén veszi át, előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés után. A nyereményautó kizárólag Magyarország területén használható. A nyertes a nyereményautót maximum 4 napos használatra (beleértve az elvitel és a visszahozatal napját) csak akkor veheti át, hogyha a Nyertes vagy útitársa rendelkeznek az átadást követő legalább 2 hétig érvényes B kategóriás jogosítvánnyal. A teszthétvége másra át nem ruházható, készpénzre, más ajándékra át nem váltható.
 6.4.2. Az átvételt telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés előzi meg. A teszt idejét a Szervező határozza meg a tesztautó rendelkezésre állásától függően, mely során igyekszik a Nyertes kívánságát figyelembe venni az időpontot illetően. Amennyiben a tesztautó használatára a szervező által javasolt időpont nem felel meg nyertesnek, úgy szervező még két időpontjavaslatot tesz. Amennyiben ezek az időpontok sem felelnek meg nyertesnek a 4 napos ajándék teszthétvégére, úgy a Szervező nem köteles újabb időpontjavaslatot tenni, és a Nyertes a tesztvezetés lehetőségét elveszíti. A tesztvezetésre 2017. június 1 és 2017. szeptember 30. között kerülhet sor.
 6.4.3. Amennyiben az előre egyeztetett időpontban a Nyertes a tesztautót nem veszi át, úgy újabb lehetőséget a tesztvezetésre a Szervező nem tud garantálni, a Nyertes a tesztvezetés lehetőségét elveszíti.
 6.4.4.Amennyiben a Nyertes az ajándék teszthétvége lehetőségét elveszti, azzal kapcsolatban semmilyen nemű kártérítésre igényt nem tarthat, egyéb tárgyi vagy pénznyereményre át nem váltható az elveszített lehetőség.
 6.4.5. A tesztautót a Nyertes kizárólag személyesen veheti át Budapesten a Szervező székhelyén az 1194 Budapest, André Citroën u. 1. címen és ugyanerre a címre kell a Szervezőnek visszaszolgáltatni azt az átvételtől számított 4. napon legkésőbb déli 12 óráig. Amennyiben a Nyertes a tesztautót nem hozza vissza az átvételt követő 4. napon, úgy elfogadja, hogy az 5. naptól napi 30.000 Ft+ÁFA bérleti díjat számlázzon ki neki a C Automobil Import Kft bérautó címén. A Nyertes a nyereményt csak saját felelősségére használhatja. A Nyertes felelősségét a nyereményautó átadásakor aláírásra kerülő „Tesztautó átadás-átvételi jegyzőkönyv” rögzíti.  A tesztautó átvételével elfogadja a C Automobil Import Kft tesztautó átadás-átvételi jegyzőkönyvében foglaltakat és hozzájárul ahhoz, hogy lakcímkártyájáról és jogosítványáról szervező fénymásolatot készítsen, mely a Tesztautó átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezi. (lsd. 2. sz. melléklet).

 6.5. Amennyiben a nyereményt a hatályos törvények értelmében személyi jövedelemadó vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség terheli, a Szervező azt megfizeti. A nyereménnyel kapcsolatos minden további adó, díj, költség a Nyertest terheli.

 

7. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

- a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el,

- nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető,

- a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,

- a Szervező vagy a Lebonyolító internetszolgáltatóján, illetve a Szervező vagy a Lebonyolító érdekkörébe tartozó, e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

 

8. Játékkal kapcsolatos információk elérhetőek www.citroen.hu/jatekszabaly internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.citroen.hu/jatekszabaly internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén Szervező ügyfélszolgálatot tart a promóció teljes időtartama alatt hétköznapokon 9-16 óráig a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címen. Kérjük, az e-mail tárgyaként tüntessék fel: Citroën Joy-napok promóciós nyereményjáték.

 

9. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok

9.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a fentiekben leírt módokon történt regisztrációjával és pályázatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

9.1.1. személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából az Infotv. szerint kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

9.1.2 adatait a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a jelen Játék lebonyolítása céljára.

9.1.3 a nyerés tényét az ajándék megjelölésével és a Nyertesek személyes adatai közül a Nyertesek nevét nyilvánosságra hozzák.

9.2. A Játékos a regisztrációkor az Elfogadom az adatkezelést jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketingtevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa a Promóció időtartamát követő 5 évig. A Játékos e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és partnerei a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

9.3. A Játékkal összefüggésben a Szervező az adatkezelő és az adatfeldolgozó.

9.3.1. Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a Nyerteseket a Nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.

9.3.2. A jelen pontban szabályozott adatkezelés célja az, hogy biztosítsa a Játékos Játékban való részvételét, és a Játék – részvételével történő – jelen szabályzatnak megfelelő lebonyolítását, különös tekintettel a Játékban résztvevő Játékos azonosítására, a vele való kapcsolattartás, tájékoztatás megvalósítására, illetve azon személyes adatok kezelésére, amelyek a Játékban való részvétele érdekében technikailag feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a jelen Játékszabályzat szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A Játékosok személyes adatait az adatkezelő azok felvételétől számítva a Játék teljes időtartama alatt kezeli. A Szervező a Játék nyerteseinek személyes adatait a Játék lezárása után ezt követően is kezeli a nyereménnyel való elszámolás megtörténtéig, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremények átadásától számított 8 évig, kizárólag a törvényben meghatározott célból kezeli.

A Szervező a jelen Aktivitásszabályzat szerinti adatkezelést az illetékes Hatósághoz (NAIH) bejelentette, az adatkezelési azonosítók: NAIH-115600/2017, NAIH-118751/2017, NAIH-118750/2017, NAIH-118749/2017.

 

9.3.3. Az Adatkezelő az Infotv. alapján jár el. Az Adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Infotv-ben meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, személyes adatai kezelésével kapcsolatban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

9.3.4. Az adatok feldolgozását a Szervező szigorúan bizalmasan, a törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.

9.3.5. A Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa, valamint az adatfeldolgozók által kezelt személyes adatok kezeléséről. A tájékoztatás kiterjed a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeire, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatainak törlését kérje, továbbá joga van arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy zárolását és tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. Tiltakozás esetén 15 napon belül, egyéb tárgyú kérelem esetén az adatkezelő legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül válaszol a kérelemre, illetve döntést hoz a kérelem tekintetében. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit, tiltakozását, törlési, zárolási vagy kijavítási kérelmét a következő e-mail illetve postai címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: kapcsolat@c-automobil-import.hu (kérjük, az e-mail tárgyaként tüntessék fel: Citroën Joy-napok promóciós nyereményjáték vagy C Automobil Import Kft., Citroën Joy-napok promóciós nyereményjáték), 1194 Budapest, André Citroën u. 1. Amennyiben a Játékos az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatban hozott döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult bírósághoz fordulni, egyéb fenti tárgyú döntésünk esetében pedig jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

A Szervező a jelen Aktivitásszabályzat szerinti adatkezelést az illetékes Hatósághoz (NAIH) bejelentette, az adatkezelési azonosítók: NAIH-115600/2017, NAIH-118751/2017, NAIH-118750/2017, NAIH-118749/2017.

 

9.3.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Játékból ki vannak zárva:
 10.1.1. a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) 2.)

10.1.2. a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) 2.).

10.2. A Szervező és Lebonyolító nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

10.3. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése terén, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért.

10.4. A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a Játékra regisztráló Résztvevők, Szervezővel és a Játék bonyolításában résztvevő társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntéssel kapcsolatban. Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

11. Összefoglaló a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekről:

Az adatkezelés célja: „Citroën Joy-napok” nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. Az adatkezelő által szervezett nyereményjáték szervezése és lebonyolítása, a játékban résztvevő nyertes személyek azonosítása és értesítése, a játékról statisztikák készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, cím, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a nyereményjátékok eredményéről történő értesítésig, legfeljebb azonban a „Citroën Joy-napok” nyereményjáték lebonyolításáig.

Adatkezelő: C Automobil Im port Kft.

Adatfeldolgozó: C Automobil Import Kft.

A Szervező a jelen Aktivitásszabályzat szerinti adatkezelést az illetékes Hatósághoz (NAIH) bejelentette, az adatkezelési azonosítók: NAIH-115600/2017, NAIH-118751/2017, NAIH-118750/2017, NAIH-118749/2017.

 

C Automobil Import Kft.

Budapest, 2017.05.11.

Top