A honlapon történő böngészés során cookie-kat ("sütiket") használunk. A sütik olyan apró szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól. Lehetővé teszik a látogatók számának, a honlap használati módjának, esetleges hibáinak nyomon követését, de semmilyen olyan adat vagy információ tárolására nem alkalmasak, amely a látogató személyének azonosítását lehetővé tenné. Ha hozzájárul a sütik használatához, nekünk segít abban, hogy honlapunkat egyre tartalmasabbá és könnyebben kezelhetővé tegyük.

További információ a sütikről

Bezár
Bezár
Bezár

 

A „Citroën Esküvő kiállítás” promóciós nyereményjáték részvételi-, játék-, és adatvédelmi szabályzata

 

1. A promóciós nyereményjáték elnevezése: „Citroën Esküvő kiállítás” nyereményjáték, a továbbiakban: Játék.

2. A promóciós nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

2.1. A promóciós nyereményjáték szervezője a C Automobil Import Kft. (székhely: 1194 Budapest, André Citroën u. 1.), továbbiakban: Szervező.

2.2. A Szervező a játék lebonyolítója a Zofi Rendezvényszervező Kft. (2890 Tata, Szegfű u. 23.), továbbiakban: Lebonyolító.

3. A promóciós nyereményjátékban résztvevők körének meghatározása

3.1. A Citroën Esküvő kiállítás esetében Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, továbbiakban: Játékos.

3.3. A játék esetében a Játék 5. pontban meghatározott időtartama alatt a 4. pontban meghatározott módon regisztrálnak a C Automobil Import Kft. standján a 2017. január 28-29 között megrendezett Esküvő Kiállítás 2017 rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény), mely a Papp László Sportarénában kerül megrendezésre.

4. A promóciós nyereményjátékban való részvétel

4.1. A Játékban kizárólag azon Játékosok vehetnek részt, akik érvényes belépőjeggyel rendelkeznek az Esküvő Kiállítás 2017 rendezvényre valamint játszanak a C Automobil Import Kft. standján és regisztrálják adataikat a standon található személyzetnél. A játékban a standon kiállított új Citroën C3 fedélzeti kamerájával kell készíteni egy fényképet, miután a Játékos regisztrálta adatait (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím) a stand személyzeténél a megadott űrlapon. A készült fényképet a stand személyzete elküldi a megadott Játékos e-mail címére, mely fénykép felhasználása a Játékos felelőssége.

A játékban nem vehet részt az a Játékos, aki vagy a regisztrációt vagy a fénykép készítését nem végezte el a standon.

4.2. Egy játékos tetszőleges alkalommal készíthet képet a standon, de e-mail címe csupán egyszer kerül be az adatbázisba, így nyerési esélyei nem nőnek. 

4.3. A promóciós nyereményjáték menete

4.3.1. Regisztráció. A játékos kizárólag a Rendezvényen regisztrálhat a Szervező standjánál a Rendezvény nyitva tartása alatt.

A regisztrációt a Lebonyolító személyzete végzi nyomtatott regisztrációs lapokon, melyre a következőket kell a Játékosnak megadnia:

  • vezetéknév (kötelező): a Játékos személyi igazolványba jegyzett vezetékneve
  • utónév (kötelező): a Játékos személyi igazolványba jegyzett utóneve
  • e-mail cím (kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím
  • telefonszám (nem kötelező): a Játékos által megadott, létező telefonszám
  • postacím (nem kötelező): a Játékos által megadott, létező postacím

A fenti adatok megadását követően a Játékosnak lehetősége van megismerni az adatkezelési szabályzatot valamint aláírással kell bizonyítania regisztrációját.

4.3.1.1. A Játékban kizárólag valós adatokkal lehet részt venni.

4.3.1.2. A Szervező és Lebonyolító felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban részt vevő, általuk regisztrált név és e-mail cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező és a Lebonyolító kizárja. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

4.3.1.3. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

4.3.1.4. A Játék meghirdetett ideje alatt a Játékos tetszőleges alkalommal készíthet fényképet a standon, ám egyetlen alkalommal regisztrálhat és így minden Játékos egyenlő eséllyel vesz részt a sorsoláson.

A Játékos a 4. pont szerinti regisztráció megtételével és a fénykép elkészíttetésével kifejezetten és egyértelműen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatot.

4.4. A nyeremények átadásának feltételei

4.4.1 A Játéknak egy nyertese van (továbbiakban: Nyertes)

4.4.2. A nyertes a nyereményről e-mailben értesítést kap.

4.4.3. A nyeremény átadásának feltétele, hogy a Nyertes a regisztrációkor megadott adatain keresztül a C Automobil Import Kft. munkatársa elérje a sorsolás után és a három felajánlott időpont közül egy tetszőlegesen megfeleljen a Nyertesnek. A regisztráció kitöltésének jól olvashatónak kell lennie.

5. A promóciós nyereményjáték időtartama

A Játék 2017. január 28. napjának 09:00:01 órájától 2017. január 29. napjának 17:59:59 órájáig tart.

6. A nyertes időpontok sorsolása, a nyeremény és annak átvétele

6.1. A Játéknak egy Nyertese van, melyet a Játék időtartama utáni 5 munkanapon belül sorsolnak ki véletlenszerűen a Szervező telephelyén. Sorsolás időpontja: 2017. február 3. 10:00.

6.2. A Szervező a játék nyertesével e-mailben veszi fel a kapcsolatot a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

6.3. A nyeremény nem átruházható, arra kizárólag a Nyertes jogosult. Amennyiben Nyertes nem kívánja igénybe venni/átvenni a Nyereményét, úgy az értesítéstől számított 72 órán belül a Szervező részére e-mailben megküldött lemondó nyilatkozata alapján Szervező a következő véletlenszerű sorsolás során kisorsolt Pótnyertest értesíti. Szervező a regisztrált e-mail címről érkezett, kifejezett lemondó nyilatkozatot tartalmazó üzenetet tekinti lemondásnak.

6.4. A nyeremény részét képező új C3 teszthétvége igénybevételének feltételei:

6.4.1. A teszthétvégéhez az autót a nyertes a Szervező székhelyén veszi át, előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés után. A nyereményautó kizárólag Magyarország területén használható. A nyertes a nyereményautót maximum 4 napos használatra (beleértve az elvitel és a visszahozatal napját) csak akkor veheti át, hogyha a Nyertes vagy útitársa rendelkeznek az átadást követő legalább 2 hétig érvényes B kategóriás jogosítvánnyal. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, más ajándékra át nem váltható.

6.4.2. Az átvételt telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés előzi meg. A teszt idejét a Szervező határozza meg a tesztautó rendelkezésre állásától függően, mely során igyekszik a Nyertes kívánságát figyelembe venni az időpontot illetően. Amennyiben a tesztautó használatára a szervező által javasolt időpont nem felel meg nyertesnek, úgy szervező még két időpontjavaslatot tesz. Amennyiben ezek az időpontok sem felelnek meg nyertesnek a 4 napos ajándék teszthétvégére, úgy a Szervező nem köteles újabb időpontjavaslatot tenni, és a Nyertes a tesztvezetés lehetőségét elveszíti. A tesztvezetésre 2017. március 1 és 2017. augusztus 30. között kerülhet sor.

6.4.3. Amennyiben az előre egyeztetett időpontban a Nyertes a tesztautót nem veszi át, úgy újabb lehetőséget a tesztvezetésre a Szervező nem tud garantálni, a Nyertes a tesztvezetés lehetőségét elveszíti.

6.4.4.Amennyiben a Nyertes az ajándék teszthétvége lehetőségét elveszti, azzal kapcsolatban semmilyen nemű kártérítésre igényt nem tarthat, egyéb tárgyi vagy pénznyereményre át nem váltható az elveszített lehetőség.

6.4.5. A tesztautót a Nyertes kizárólag személyesen veheti át Budapesten a Szervező székhelyén az 1194 Budapest, André Citroën u. 1. címen és ugyanerre a címre kell a Szervezőnek visszaszolgáltatni azt az átvételtől számított 4. napon legkésőbb déli 12 óráig. Amennyiben a Nyertes a tesztautót nem hozza vissza az átvételt követő 4. napon, úgy elfogadja, hogy az 5. naptól napi 30.000 Ft+ÁFA bérleti díjat számlázzon ki neki a C Automobil Import Kft bérautó címén. A Nyertes a nyereményt csak saját felelősségére használhatja. A Nyertes felelősségét a nyereményautó átadásakor aláírásra kerülő „Tesztautó átadás-átvételi jegyzőkönyv” rögzíti. A tesztautó átvételével elfogadja a C Automobil Import Kft tesztautó átadás-átvételi jegyzőkönyvében foglaltakat és hozzájárul ahhoz, hogy lakcímkártyájáról és jogosítványáról szervező fénymásolatot készítsen, mely a Tesztautó átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezi. (lsd. 2. sz. melléklet).

6.5. Amennyiben a nyereményt a hatályos törvények értelmében személyi jövedelemadó vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség terheli, a Szervező azt megfizeti. A nyereménnyel kapcsolatos minden további adó, díj, költség a Nyertest terheli.

7. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

- a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el,

- nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető,

- a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,

- a Szervező vagy a Lebonyolító internetszolgáltatóján, illetve a Szervező vagy a Lebonyolító érdekkörébe tartozó, e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet

8. Játékkal kapcsolatos információk elérhetőek a www.citroen.hu/jatekszabaly internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.citroen.hu/jatekszabaly internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén Szervező ügyfélszolgálatot tart a promóció teljes időtartama alatt hétköznapokon 9-16 óráig a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címen. Kérjük, az e-mail tárgyaként tüntessék fel: Citroën Esküvő kiállítás promóciós nyereményjáték.

9. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok

9.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a fentiekben leírt módokon történt regisztrációjával és pályázatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

9.1.1. személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából az Infotv. szerint kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

9.1.2 adatait a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a jelen Játék lebonyolítása céljára.

9.1.3 a nyerés tényét az ajándék megjelölésével és a Nyertesek személyes adatai közül a Nyertesek nevét nyilvánosságra hozzák.

9.2. A Játékos a regisztrációkor az Elfogadom az adatkezelést jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketingtevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa a Promóció időtartamát követő 5 évig. A Játékos e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és partnerei a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

9.3. A Játékkal összefüggésben a Szervező az adatkezelő és az adatfeldolgozó.

9.3.1. Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a Nyerteseket a Nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.

9.3.2. A jelen pontban szabályozott adatkezelés célja az, hogy biztosítsa a Játékos Játékban való részvételét, és a Játék – részvételével történő – jelen szabályzatnak megfelelő lebonyolítását, különös tekintettel a Játékban résztvevő Játékos azonosítására, a vele való kapcsolattartás, tájékoztatás megvalósítására, illetve azon személyes adatok kezelésére, amelyek a Játékban való részvétele érdekében technikailag feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a jelen Játékszabályzat szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A Játékosok személyes adatait az adatkezelő azok felvételétől számítva a Játék teljes időtartama alatt kezeli. A Szervező a Játék nyerteseinek személyes adatait a Játék lezárása után ezt követően is kezeli a nyereménnyel való elszámolás megtörténtéig, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremények átadásától számított 8 évig, kizárólag a törvényben meghatározott célból kezeli.

Az adatkezelés nyilvántartásba történő bejelentésére sor került, az adatkezelési azonosító kiadása még folyamatban van.

9.3.3. Az Adatkezelő az Infotv. alapján jár el. Az Adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Infotv-ben meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, személyes adatai kezelésével kapcsolatban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.3.4. Az adatok feldolgozását a Szervező szigorúan bizalmasan, a törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.

9.3.5. A Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa, valamint az adatfeldolgozók által kezelt személyes adatok kezeléséről. A tájékoztatás kiterjed a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeire, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatainak törlését kérje, továbbá joga van arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy zárolását és tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. Tiltakozás esetén 15 napon belül, egyéb tárgyú kérelem esetén az adatkezelő legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül válaszol a kérelemre, illetve döntést hoz a kérelem tekintetében. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit, tiltakozását, törlési, zárolási vagy kijavítási kérelmét a következő e-mail illetve postai címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: kapcsolat@c-automobil-import.hu (kérjük, az e-mail tárgyaként tüntessék fel: Citroën Esküvő kiállítás promóciós nyereményjáték vagy C Automobil Import Kft., Citroën Esküvő kiállítás promóciós nyereményjáték), 1194 Budapest, André Citroën u. 1. Amennyiben a Játékos az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatban hozott döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult bírósághoz fordulni, egyéb fenti tárgyú döntésünk esetében pedig jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Az adatkezelés nyilvántartásba történő bejelentésére sor került, az adatkezelési azonosító kiadása még folyamatban van.

9.3.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Játékból ki vannak zárva: 10.1.1. a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) 2.)

10.1.2. a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) 2.).

10.2. A Szervező és Lebonyolító nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

10.3. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése terén, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért.

10.4. A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekinteten kötelező érvényű. A Szervező kizárja a Játékra regisztráló Résztvevők, Szervezővel és a Játék bonyolításában résztvevő társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntéssel kapcsolatban. Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

11. Összefoglaló a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekről:

Az adatkezelés célja: „Citroën Esküvő Kiállítás” nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. Az adatkezelő által szervezett nyereményjáték szervezése és lebonyolítása, a játékban résztvevő nyertes személyek azonosítása és értesítése, a játékról statisztikák készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, cím, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a nyereményjátékok eredményéről történő értesítésig, legfeljebb azonban a „Citroën Esküvő Kiállítás” nyereményjáték lebonyolításáig.

Adatkezelő: C Automobil Import Kft.

Adatfeldolgozó: C Automobil Import Kft.

Az adatkezelés nyilvántartásba történő bejelentésére sor került, az adatkezelési azonosító kiadása még folyamatban van.

1. számú melléklet letöltése

2. számú melléklet letöltése

 

C Automobil Import Kft.

Budapest, 2017.01.27.

 

 

 

Top